Automatický provoz odsávacích systémů

Ve výrobních halách a dalších průmyslových prostorách vzniká při výrobě jeden nežádoucí efekt. Tím je vznik prachu, kouře a dalších látek, které nejen, že jsou pro přítomné zaměstnance nepříjemné, ale také jim mohou způsobovat různé zdravotní obtíže. Veškeré tyto problémy vyřeší průmyslová vzduchotechnika. Jedná se o odsávací zařízení, která jsou vybavena inteligentními systémy řízení. Při jejich konstrukčním řešení je kladen důraz především na automatický režim provozu, který nebude vyžadovat zásah obsluhy. Toto řešení je určeno především pro průmyslovou výrobu, při níž je nezbytností svařování nebo pájení. Dalšími oblastmi jsou slévárenské technologie nebo technologie zpracování syntetického kaučuku a plastů.

Zatočíte i s prachem

Dalším nežádoucím průvodcem veškerých provozů je prach. Prachu není možné se ubránit a je v podstatě všudypřítomný. Dřevařské provozy řeší vedlejší produkt vznikající pro třískovém obrábění. Nesourodá směs pilin a dalších částic až do velikosti několika milimetrů je nejen obtěžující, ale také pro zdraví nebezpečná. Veškeré problémy se znečištěním pracovního ovzduší se dá vyřešit pomocí vhodné technologie. Moderní filtrační zařízení splňují nejpřísnější kritéria kladená na čistotu výstupního vzduchu.

You may also like...